Zawsze tanio, solidnie i na czas!
Zachęcamy:
Usługi doradcze i finansowe
Proponujemy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Wszystkie usługi na terenie Polski wykonujemy samodzielnie lub wraz z naszymi partnerami, głównie jednak w przedmiocie, gdzie wymagane są ich formalne uprawnienia. I tak:

                                                                                                       1) usługi finansowe
                                                                                                      
polegają na przyjęciu
                                                                                                       lub na napisaniu
                                                                                                       streszczenia projektu
                                                                                                       inwestycjnego bądź
                                                                                                       opracowania biznes
                                                                                                       planu. Bowiem

                                                                                                                  wyłącznie
 
                                                                                                       na  tej podstawie jest
                                                                                                       możliwe wyszukanie
                                                                                                       partnera, inwestora
                                                                                                       lub instytucji
                                                                                                       finansowej w kraju i za
                                                                                                       granicą, która udzieli finansowania, bądź wejdzie w alians biznesowy.

Obecnie dysponujemy możliwościami pomocy w uzyskaniu finansowania w kwocie  ok. 1 mln USD wzwyżIstnieje również  program dla finansowania projektów w wartości  od 6,5 mln USD  i więcej.  I jest to aktualnie nasza istotna działalność gospodarcza;

2) usługi prawnicze. Zakładamy spółki prawa handlowego dla obcokrajowców, a także pomagamy im w podjęciu legalnej działalności gospodarczej na terenie Polski i Białorusi oraz zamieszkania. Współpracujemy ponadto z kilkoma kancelariami prawnymi, gdzie  zasiadający tam adwokaci i radcy prawni wykonują pracę dla naszych Klientów przy naszym czynnym udziale. Nasza znajomość zagadnie
ń gospodarczych znacznie wzbogaca ich wiedzę dla dobra naszych klientów. Przedmiotem usługi może być każda sprawa z dziedziny szeroko rozumianego prawa gospodarczego;

3) usługi informatyczne. Zajmujemy się pisaniem tekstów na strony internetowe, zwanym "copywriting'iem". Czynimy to w języku polskim, jak i rosyjskim. Teksty na niniejszej stronie powinny stanowić pierwszą rekomendaję naszych usług;

4) usługi szkoleniowe. Wspólnie z lektorami z fundacji francusko-holenderskiej w Paryżu i naszymi partnerami mamy zamiar  uruchomić szkolenia, które ułatwiają dostęp do grantów z Komisji Europejskiej;

5) usługi przedstawicielskie. W praktyce oznacza to obsługę wszystkich spraw powierzonych, również w formie agencji na terenie kraju i za granicą, w tym:
# zastępstwo zarządcze w podmiotach gospodarczych,
# pełnienie funkcji kontrolnych i nadzorczych w zakresie konkretnych
      spraw.

Obszar obsługi cudzych spraw na zlecenie   jest niezmierzony, a kompetencje do ich wykonywania ogranicza jedynie i aż duża wiedza interdyscyplinarna, bogate doświadczenie zawodowe i uczciwość kupiecka wykonawców.
Tym wszystkim dysponujemy!

Wszystkie usługi wykonujemy solidnie i bez zbędnej zwłoki. Stosowane przez nas honoraria oparte są każdorazowo na kalkulacji, gdzie Klient zawsze może wnieść swoje uwagi.
Naszym celem jest obustronna korzyść ze współpracy oraz zadowolenie z kontaktu z nami.

                           Zapraszamy do współpracy!
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Bydgoszcz - miasto, gdzie prowadzimy lokalną działalność gospodarczą - fot. pit1233
Będzie nam bardzo miło!
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
         Reklama
         Reklama
Reklama
Pobierz darmowy
urywek
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Sięgnij
po dotacje i granty prosto z KE w Brukseli
Nic trudnego, nauczymy i pomożemy!