Zawsze tanio, solidnie i na czas!
Będzie nam bardzo miło!
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
Proponujemy: Zachęcamy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Finansowanie projektów biznesowych
ze źródeł zagranicznych

                                                                                         Specjalizujemy się w
                                                                                         aranżacji finansowania
                                                                                         projektów biznesowych:
                                                                                         produkcyjnych,
                                                                                         usługowych i
                                                                                         handlowych o wartości
                                                                                         około 1 miliona USD i
                                                                                         więcej ze źródeł
                                                                                         zagranicznych.


                                                                                         Taka wartość inwestycji jest
                                                                                         bardzo pożądana w Polsce,
                                                                                         jak wynika z naszych
                                                                                         kilkuletnich doświadcze
ń.

Z
roku na rok Polska staje się coraz bardziej interesującym rynkiem dla inwestorów  zagranicznych, również z  grona MŚP, ze wszystkich stron świata.
Zjawisko to odnosi się zarówno do ekspansji kapitału, jak i różnych form
współpracy produkcyjnej, handlowej i usługowej z przedsiębiorcami zza
granicy.  Ci inwestorzy zagraniczni w wielu przypadkach stanowią jedyne remedium na trudności w uzyskaniu finansowania w miejscowych bankach w Polsce lub na niemoc w wyjściu z kryzysu z różnych przyczyn.


Sami przyjmujemy wielu przedsiębiorców, głównie spoza Europy, na indywidualne misje handlowe, aranżując dla nich partnerów handlowych lub pomagając im w rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie założenia spółki i uzyskania wymaganych pozwole
ń urzędowych.

To finansowanie to nie tylko pożyczki. To także udział „Business angel” i „Venture capital” w projektach, które mogą zapewnić godziwą stopę zwrotu inwestycji w przypadku, kiedy ubiegający się o finansowanie posiada za mały wkład własny.
Finansowanie to również partner zagraniczny do spółki/konsorcjum typu "Joint venture", który pragnie rozszerzyć swoje możliwości biznesowe na Polskę i kraje ościenne, dokładając aktywa do istniejącego potencjału wspólnika/partnera w Polsce.

Warunki uzyskania finansowania są różne i zależą od poszczególnych inwestorów w takich krajach, jak: Chiny, Hongkong, Bahrajn, Kuwejt, Jemen, Panama, USA, Wielka Brytania, Szwajcaria, czy Luksemburg, to jest w miejscach, gdzie posiadamy odpowiednie kontakty.

Nawiązanie formalnych relacji z Klientem z naszej strony następuje poprzez zazwarcie umowy o zachowaniu poufności, aby jego interesy pozostały chronione.

Jednak aby móc ubiegać się o wspomniane finansowanie należy zawsze opracować Executive Summary of Project w języku angielskim, które - w załączonym standarcie - jest uniwersalne wobec różnego typu inwestorów.

Executive Summary of Project, a w tłumaczeniu:  "Skrót projektu gospodarczego",  jest podstawowym i najważniejszym opracowaniem dla inwestora ze strony ubiegającego się o finansowanie, czy współpracę. Musi ono być wykonane starannie, przekonująco i estetycznie, bo czasem sama forma przyciągnie uwagę inwestora lepiej, niż najlepsza treść.
Jednym słowem: rzecz musi być wykonane profesjonalnie!


Cytowane opracowanie może być wykonane samodzielnie przez Klienta, według załączonego wzoru. Możemy mu w tym pomóc lub wyręczyć za odpłatnością, opierając się na jego opisie i wyliczeniach.
Sporządzony projekt może zostać również przez nas zweryfikowany pod względem rzetelności danych użytych/udostępnionych do użycia w opracowaniu.
Zakres potrzeb zależy wyłącznie od Klienta!

Nie zajmujemy się jednak oceną projektu Klienta na podstawie operatów, czy biznesplanów w zakresie ich przydatności biznesowej. Stąd bardzo prosimy o ich nieprzysyłanie zamiast "Streszczenia projektu gospodarczego"!

W konsekwencji, opracowanie wraz z wnioskiem od Klienta zostaje wysłane do kilku  wybranych przez nas inwestorów, którzy w formie pisemnej odniosą się do możliwości udziału w finansowaniu projektu, a Klient wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Naszym interesem jest finansowanie, uzyskane dla Klienta, od którego przysługiwać nam będzie prowizja na podstawie zawartej umowy. Jednak prowizja będzie pobierana  dopiero po pomyślnym załatwieniu sprawy.

Taki rodzaj relacji z Klientem sprawia, że otrzymuje on gwarancję sukcesu, bowiem dzielimy się z nim ryzykiem gospodarczym!
                                                                               
                                 
Zapraszamy do współpracy!
Pobierz darmowy
urywek
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Reklama
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Sięgnij
po dotacje i granty prosto z KE w Brukseli
Nic trudnego, nauczymy i pomożemy!