W imieniu i na rzecz Twoją - zawsze solidnie i skutecznie!
Napisaliśmy wcześniej, że wykonujemy szereg usług typu ekonomicznego i prawnego, jak: opracowywanie streszczeń, biznes planów,  aranżacja finansowania, czy zakładanie spółek.

Wspomnieliśmy o usługach marketingowych, które robimy, jak: organizacja uczestnictwa na targach, w misjach, czy na innych spotkaniach biznesowych lub konferencjach.


                                                                                                       Opisaliśmy również
                                                                                                       nasze doświadczenia w
                                                                                                       pracy na Białorusi,
                                                                                                       Ukrainie i na innych
                                                                                                       rynkach
                                                                                                       postradzieckiego
                                                                                                       Wschodu.  Kolejnym
                                                                                                       atutem jest to, że
                                                                                                       mamy odpowiednich
                                                                                                       partnerów lokalnych i
                                                                                                       że sami jesteśmy
                                                                                                       często tam obecni.

                                                                                                      W konsekwencji
                                                                                                      posiadane kontakty
                                                                                                      osobiste, nasi lokalni partnerzy pozwalają na wskazanie odpowiednich ludzi do współpracy, pomieszcze
ń na wynajem, znalezienie kadry o wymaganych kwalifikacjach oraz prowadzenie stałej obsługi finansowo-prawnej wskazanego przedsięwzięcia.

Wszystko to sprawia, że czujemy się kompetentni  do prowadzenia cudzych spraww ramach usługi pn. "Reprezentacja Twoich interesów na Białorusi, Ukrainie i w Polsce"
               
Pakiet  ten obejmuje między innymi następujące działania:
# rejestrację na Białorusi, Ukrainie i w Polsce wybranej przez klienta
      formy stałej  i legalnej obecności handlowej, bądź przedstawicielstwa,

# organizację jego siedziby,
# współpracę przy rekrutacji kadry,
# stałe współdziałanie w zakresie działań promocyjnych,
      marketingowych i innych,

# ochronę interesów klienta poprzez wykonywanie okresowych
     raportów z jego działalności gospodarczej na Białorusi, Ukrainie i w
     Polsce z wnioskami o mogących się pojawić zagrożeniach.


Proponowany tu pakiet usług sprawi, że klient nawet nie musi zatrudniać polskich pracowników  na Białorusi i Ukrainie, co oszczędzi mu wiele kosztów i subiekcji. Niezależnie, nieodzowni pracownicy polscy  do kierowania działalnością - zostaną przez nas należycie wprowadzeni w lokalne środowisko biznesowe za granicą.

Wszystko to, co napisano, przemawia za powierzeniem nam Waszych interesów na Białorusi, Ukrainie i w Polsce.


             
       Zapraszamy do współpracy! 
Będzie nam bardzo miło!
Zachęcamy:
Reprezentacja Twoich interesów
na Białorusi, Ukrainie i w Polsce
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Mińsk'2008. Nasze wystąpienie na konferencji międzynarodowej o handlu zagranicznym
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Reklama
         Reklama
         Reklama
Pobierz darmowy
urywek
Proponujemy:
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Twój partner na Białorusi
dostępny teraz od 2 500 PLN
z dodatkową gwarancją sukcesu!