Łączymy ludzi, przedsiębiorstwa i miasta na Białorusi, Ukrainie i w Polsce!
Double click to edit
 
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
Będzie nam bardzo miło!
Miasta partnerskie  to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie formę tę powszechnie określa się terminami: miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie (miasta zaprzyjaźnione) lub miasta partnerskie.

Poza Europą (szczególnie w krajach anglosaskich) współpracę między miastami określa się pojęciem miasta siostrzane lub bliźniacze. Kiedyś, w czasach istnienia “żelaznej kurtyny” używana była jeszcze inna nazwa - miasta braterskie. Pierwsze partnerstwa pomiędzy miastami obu bloków w latach osiemdziesiątych XX wieku stały się przejawem stopniowego zbliżenia między Wschodem a Zachodem.

W 1951 roku w Genewie w Szwajcarii 50 burmistrzów założyło Radę Gmin Europy (CEM), która od 1984 roku istnieje pod nazwą  Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), będąc jednocześnie członkiem  Światowej Organizacji Miast i Gmin (UCLG).

Rada jako jedno z zada
ń definiuje pojednanie między narodami Europy i współpracę komunalną, niezależnie od granic państwowych. Z kolei Unia Europejska premiuje partnerstwa miast następującymi  nagrodami: “Dyplom Europejski”, “Medal Europejski” “Flaga Honorowa” oraz “Nagroda Europejska".
Zatem współpraca miast w Europie doczekała się należnej jej rangi dla poznania, wymiany informacji, pomocy i pokoju, jak również szans wsparcia w ramach programu KE  "Europa dla obywateli".

Często początkiem partnerstwa miast są osobiste kontakty między ich mieszka
ńcami. Równie często pierwszym krokiem są partnerstwa szkół w poszczególnych miastach. Gdy pierwsze lody są przełamane i kryteria partnerstwa spełnione, ma miejsce oficjalna wizyta władz miasta i naturalnie rewizyta. Nawiązanie partnerstwa następuje przez podpisanie obustronnie odpowiedniego dokumentu o partnerstwie. Tyle  Wikipedia

Inicjowanie związków między miastami Polski, a Białorusi i Ukrainy znajduje się w programie naszej firmy pn. “Miasta partnerskie w Polsce, na Białorusi i Ukrainie”. Jest to przejaw naszych działa
ń na rzecz wymiany gospodarczej i kulturalnej ponad granicami.

Miło nam zatem donieść, że zainugurowaliśmy kontakt w zakresie nawiązania współpracy pomiędzy miastem Słonim na Białorusi, a miastem Aleksandrów Kujawski w Polsce, gdzie władze tych miast w kwietniu 2009 roku wymieniły listy intencyjne.
           
           Słonim

  obwód grodzie
ński
               Białoruś
    Aleksandrów
        Kujawski

        
województwo
  kujawsko-pomorskie
                 Polska


W następstwie tych listów już w czerwcu 2009 roku zawarto porozumienie o współpracy, nad którą honorowy patronat objął  Jan Krzysztof Ardanowski, doradca byłego Prezydenta RP (patrz:  "Galeria zdjęć i dokumentów").

Nasz program “Miasta partnerskie w Polsce, na Białorusi i Ukrainie” ma być drobnym wkładem kierownictwa naszej firmy, mającego związki genealogiczne, rodzinne i biznesowe w tych trzech krajach dla lepszego zrozumienia się Polaków, Białorusinów i Ukrai
ńców ponad granicami.

Jest to także efekt naszej aktywności i otwartości na ludzi w tych trzech krajach, z których program “Miasta partnerskie w Polsce, na Białorusi i Ukrainie” jawi się jako nasze podsumowanie relacji międzyludzkich w najwyższym, bo społecznym wymiarze.

                         Zapraszamy do dialogu!
Podziekowanie Aleksandrow Kujawski2
BelarusPodziekowanie
Zachęcamy:
Miasta partnerskie
w Polsce, na Białorusi i Ukrainie
Proponujemy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Plus500
         Reklama
Reklama
         Reklama
Pobierz darmowy
urywek
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Sięgnij
po dotacje i granty prosto z KE w Brukseli
Nic trudnego, nauczymy i pomożemy!