Zawsze tanio, solidnie i na czas!
Będzie nam bardzo miło!
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
Proponujemy:
Finansowanie bez zabezpieczenia
na majątku Klienta
"Security Pledge Financing"
Zachęcamy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
                                                                                          Przedstawiciel  naszej spółki
                                                                                          nawiązał formalny kontakt z
                                                                                          dużą międzynarodową firmą
                                                                                          doradczą w dziedzinie
                                                                                          bankowości i finansów w
                                                                                          Londynie, która pomaga w
                                                                                          uzyskaniu finansowania
                                                                                          strukturyzowanego na dobre
                                                                                          projekty gospodarcze:
                                                                                          nowe i istniejące,
                                                                                          w Polsce i w Europie
                                                                                          Środkowej i Wschodniej.


Finansowanie udzielane są na następujących warunkach:
# minimalna kwota finansowania: 6.500.000 USD  (więcej:  Sample )
# zmienne oprocentowanie roczne: ok 4%
#  maksymalny termin finansowania: 10 lat
# maksymalna karencja: 2 lata
# maksymalny czas spłaty kapitału: ostatni rok finansowania
# zabezpieczenie finansowania:  cudze aktywa (por. Asset-based
      lending)
# prowizje i opłaty:  do 10% wartości udzielonego kredytu,
# udział własny w kwocie od 100.000 EUR, płatny za pośrednictwem
      Escrowdo 2% wartości finansowania.

Głównym atutem tej formy finansowania jest brak wymogu poręczenia pożyczki na majątku Klienta. Dzieje się to dzięki zastosowaniu wyrafinowanej inżynierii finansowej. Bierze w niej udział nie jeden podmiot, jak to bywa w przypadku tradycyjnego kredytowania przez lokalny bank, a kilka:  z dziedziny konsultingu, finansów, ubezpiecze
ń i bankowości.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z  Executive Summary of  Project   a następnie Application Form, które przyślemy i które wraz z Application Letter należy wypełnić w języku angielskim i odesłać nam w celu sprawdzenia poprawności sporządzenia wniosku. W konsekwencji ujawnione zostaną  nazwy wszystkich podmiotów biorących udział w procesie oraz wzory umów pożyczkowych. Jest to usługa bezpłatna!

Następstwem prawidłowo wypełnionego wniosku i dobrego projektu może być propozycja jego finansowania, skierowana bezpośrednio do Klienta w formie Expression of Interest.  W tym piśmie zawarte zostaną wszystkie warunki udzielenia kredytu.

Procedura związana z uzyskaniem kredytu trwa do 6 miesięcy.

W sytuacji, kiedy Klient wyrazi życzenie, abyśmy rekomendowali jego projekt, konieczne będzie zawarcie z nami umowy na usługi doradcze. Wtedy wyręczymy Klienta i sporządzimy wniosek kredytowy w oparciu o wywiad z Klientem, przedstawione przeze
ń dokumenty i biznes plan oraz działania konsultingowe z naszej strony.

Jednakże w każdym  przypadku projekt Klienta poddany zostanie ostatecznej i niezależnej weryfikacji audytorskiej z ramienia instytucji finansującej pn.  Due Dilligence on Site.

Nie jest zatem możliwe, abyśmy w jakimkolwiek zakresie mogli gwarantować  za powodzenie wniosku pożyczkowego. Naszą rolą jest jedynie zachowanie poufności i czuwanie nad prawidłowością kontaktu Klienta z pożyczkodawcą i instytucjami towarzyszącymi.

Z uwagi na fakt, że obsługa finansowania wymaga zachowania dyskrecji jesteśmy gotowi zawrzeć z Klientem stosowną umowę przed ujawnieniem szczegółów projektu inwestycyjnego przez Klienta.

                            Zapraszamy do współpracy!
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Pobierz darmowy
urywek
Reklama
         Reklama
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Sięgnij
po dotacje i granty prosto z KE w Brukseli
Nic trudnego, nauczymy i pomożemy!