Zapraszamy na Białoruś i Ukrainę!
Białoruś, Ukraina i inne kraje byłego Związku Radzieckiego, jak: Rosja, Mołdawia, czy Azerbejdżan a nawet Kazachstan, budzą niezmienne zainteresowanie przedsiębiorców z Polski i Unii Europejskiej. 

Wielu z nich chce nawiązać kontakty gospodarcze osobiście, bez pośredników, w małym gronie. Jednakże brak znajomości języka, odpowiednich kontaktów osobistych, fatyga z uzyskaniem zaproszenia i wizy na wjazd, a nawet obawa o własne bezpiecze
ństwo w nieznanym kraju często powodują ich zniechęcenie do podjęcia trudu poznawania nowych ludzi i rynków. 

                                                                                                       Najta
ńszym sposobem
                                                                                                       na poznanie innych
                                                                                                       ludzi biznesu,
                                                                                                       odmiennych zasad i
                                                                                                       warunk
ów
                                                                                                       gospodarczych są
                                                                                                       misje handlowe
do
                                                                                                       obcych krajów.

                                                                                                       Misje handlowe
  to
                                                                                                       połączenie zwiedzania
                                                                                                       targów
, wystaw,
                                                                                                       uczestnictwa w
                                                                                                       konferencjach
                                                                                                       branżowych lub o
                                                                                                       handlu zagranicznym
                                                                                                       ze spotkaniami z
                                                                                                       miejscowymi władzami i przedstawicielami ambasady kraju uczestników, a przede wszystkim z lokalnymi przedsiębiorcami w ich organizacjach, bądź miejscu pracy.

Często takie wyjazdy traktowane są jako krótkie oderwanie się od bieżących problemów dla poznania innej rzeczywistości, potencjalnych partnerów biznesowych, nowych produktów, a nade wszystko przyczyniają się rozszerzenia poziomu wiedzy, tak potrzebnej w globalizującym się świecie.

Istotnym rozszerzeniem  misji
  jest również poznanie klimatów, uroków miasta targów, jego mieszkańców, placówek kulturalnych, czy zawartości sklepów, choćby w elementarnym zakresie.

Organizatorami  misji handlowych
  najczęściej są izby przemysłowo-handlowe, związki przedsiębiorców z kraju pochodzenia uczestników misji, które reagują na wyraźne zapotrzebowanie swojego środowiska gospodarczego, głównie swoich członków. 

Jednak trudno doszukać się ofert na podobne wyjazdy biznesowe: niedrogie, kameralne, organizowane w sposób ciągły, w dowolnym czasie i dla przedsiębiorców niezrzeszonych.

Poznaliśmy te potrzeby z racji naszych długoletnich doświadcze
ń gospodarczych i w związku z tym wspólnie z naszymi partnerami z Mińska pragniemy

Wyjazdy na  nasze  misje handlowe odbywać się mogą z Warszawy lub innego miasta w Polsce uzgodnionym środkiem lokomocji i nie powinny trwać więcej niż 3-4 dni w zależności od miasta na Białorusi i życzenia pojedynczego Zamawiającego lub grupy osób, która jednak nie powinna liczyć więcej niż 4-6 osób.
W programie przewidujemy:

# odwiedziny na miejscowych targach,
# seminarium na temat lokalnego rynku z udziałem
     naszych partnerów: firm doradczych i prawniczych,
# spotkania z przedsiębiorcami w ich organizacjach oraz
     miejscu prowadzenia działalności,
# spotkanie w miejscowym WHPiI lub konsulacie RP,
# lustrację okolicznych inwestycji na sprzedaż,
# program kulturalny, według propozycji grupy.

Program każdej misji dostosowujemy ściśle do życze
ń i potrzeb Zamawiających.
Grupie zapewnimy zakwaterowanie w przyzwoitych warunkach w pokojach dwuosobowych z wyżywieniem całodziennym. Przemieszczanie po mieście odbywać się będzie mikrobusami.

Informujemy jednocześnie, że  nasze misje handlowe  mogą być zorganizowane na żądanie w każdym, innym terminie oraz miejscu na Białorusi.

Nasza usługa - wspólna z naszymi białoruskimi partnerami, kierowana jest głównie do przedsiębiorstw z grona małych i średnich. Toteż cena poszczególnej imprezy nie powinna przekroczyć 150% wartości analogicznych kosztów podróży zagranicznej.

                          Serdecznie zapraszamy!
Będzie nam bardzo miło!
Zachęcamy:
Misje handlowe i targi z nami
na Białorusi i w Polsce
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Double click to edit
Mińsk'2009. Budownictwo. Stoisko narodowe, a na nim: Wiesław Pokładek, radca handlowy,
Krzysztof Januszkiewicz, II sekretarz i my...
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Smava
         Reklama
Reklama
Pobierz darmowy
urywek
Proponujemy:
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Sfinansuj
swoją spółkę zagraniczną niezwykle korzystnym kredytem
Warto!