Zawsze tanio, solidnie i na czas!
Będzie nam bardzo miło!
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
Proponujemy: Zachęcamy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Granty dla Ciebie prosto z Brukseli,
z Komisji Europejskiej
Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami.

                                                                             Komisja wnosi bezpośredni wkład
                                                                             finansowy w formie grantów w celu
                                                                             wsparcia projektów lub
                                                                             organizacji, które promują interesy
                                                                             UE lub przyczyniają się do
                                                                             wdrożenia unijnego programu lub
                                                                             strategii. Zainteresowane strony
                                                                             mogą ubiegać się o środki
                                                                             odpowiadając na zaproszenia do
                                                                             składania wniosków.

Wśród priorytetów unijnych, dla których istnieją dotacje bezpośrednio przyznawane przez Komisję Europejską zaliczyć można:

# prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego
     wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego środowiska
     biznesowego i innych ośrodków nauki oraz transferu wyników prac
     naukowych do gospodarki,

# promowanie  innowacyjności  oraz wielokierunkowego rozwoju
     przedsiębiorczości,

# wspieranie myśli naukowej, działalności naukowo-badawczej, w
      szczególności wykorzystującej szeroko rozumiane nowe technologie,

# promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych,
     dydaktycznych i organizacyjnych nauki,

# wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych,
     kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i
     upowszechnianiu wiedzy

Aby otrzymać dotację należy wypełnić odpowiedni wniosek, dotyczący oferowanego grantu wraz z uzasadnieniem, który może zawierać także sprawozdanie z dotychczasowej działalności osoby lub organizacji ubiegającej się o dofinansowanie.
Wnioski te są oceniane przez Komisję Europejską, która wybierają najciekawsze z nich do realizacji, proponując określony sposób ich finansowania bądź pomocy w organizacji. Sposób ten jest zwykle szczegółowo regulowany w umowie pomiędzy organizatorem grantu a jego  beneficjentem.

Wypełnianie wniosku i opracowywanie uzasadnienia nie jest sprawą prostą, nie wspominając już o trudności przełożenia pomysłu beneficjenta na projekt dotowany przez Komisję Europejską.

To trzeba poznać!
Tego należy się nauczyć, aby móc aplikować z sukcesem!

Aby pomóc sprostać temu zadaniu przez naszych Klientów, zawarliśmy porozumienie z francusko-holenderską fundacją z siedzibą w Paryżu, która od ponad 11 lat organizuje szkolenia w wielu krajach "starej" Unii.
Teraz chcemy szkolić wspólnie przyszłych beneficjentów w Polsce i w sąsiednich krajach WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina), oczywiście  w zakresie programów przeznaczonych dla tych krajów.
               
Głównym celem szkole
ń ma być najpierw zrozumienie specyficznych zasad funkcjonowania programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, jak między inymi:
# Framework Programme for Reaserch and Development (FP7),
# Lifelong Learning Programme (LLP),
# Erasmus Mundus,
# Tempus,
# Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP),
# Media,
# Progress
# Marco Polo,
# Europe for Citizens,
# Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)
# Information and Communication Technologies Policy Support
     Programme (ICT PSP),

# Intelligent Energy Europe (IEE),
# Trans European Network (TEN).

Następnym krokiem będzie wyposażenie uczestnika szkole
ń w umiejętność przełożenia pomysłu na projekt dotowany przez Komisję Europejską. A na koniec nauczenie promowania tego projektu (lobbing) przed administratorami tych programów.

                             Serdecznie zapraszamy!
Pobierz darmowy
urywek
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Reklama
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Znajdź finansowanie:
Business angels, Capital venture, Join venture 
albo partnera do biznesu!