Zapraszamy na Białoruś i Ukrainę!
                                                                                       Jak napisano wcześniej,
                                                                                                   kojarzymy sprawy i
                                                                                                   partnerów, a także
                                                                                                   pomagamy im we
                                                                                                  
współpracy. Taki  rodzaj
                                                                                                   pracy sprawia, że
                                                                                                   przemieszczamy się
                                                                                                   często między:   
                                                                                   
          
                                                                          Polską, Białorusią i
                                                                                     Ukrainą


                                                                                                  
Nas szczególnie
                                                                                                   interesuje kooperacja
                                                                                                   produkcji i  usług, dostawy zaopatrzeniowe oraz inwestycje we wspólne przedsięwzięcia:  gospodarcze i  społeczno-kulturalne.

Pomimo, że posiadamy rozległą wiedzę towaroznawczą w wielu branżach przemysłowych i usługowych,  koncentrujemy się głównie na rolnictwie, budownictwie oraz przerobie drewna.
Nie oznacza to jednak, że nie podejmujemy się innych zada
ń gospodarczych.

Nieobca jest nam dziedzina kultury i szkolnictwa.  Naszym zamierzeniem jest budzić wzajemne zainteresowanie sąsiadami  i kreować współpracę dla przyszłości.

Dużo jeździmy po targach, uczestniczymy w misjach i innych spotkaniach gospodarczych na Białorusi, Ukrainie i w Polsce. W konsekwencji bardzo często spotykamy się z klientami w ich miejscu pracy. To pozwala nam na osobiste poznanie naszych rozmówców i spraw,  które ich interesują.

Nie szczędzimy na to
środków, ani czasu, bo
uważamy, że właściwe
przedstawienie
potrzeb i możliwości
naszych klientów ma
zasadniczy wpływ na
spełnienie ich
oczekiwa
ń, także w
partnerstwie
gospodarczym
i społeczno- kulturalnym
w relacji z zagranicą.

                 
Więcej                  
Foto - Wołkowysk - źródło
Będzie nam bardzo miło!
Proponujemy:
Zachęcamy:
Co robimy?
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Reklama
Pobierz darmowy
urywek
Twój partner na Białorusi
dostępny teraz od 2 500 PLN
z dodatkową gwarancją sukcesu!

Aktualna taryfa celna importowa Białorusi